Наукова тема кафедри

Наукова тема кафедри академічного та естрадного вокалу:

«Методичні основи компетентнісного підходу у вокально-професійній підготовці студентів»

Керівник наукової теми кафедри – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Мережко Юлія Валеріївна.

Наукова діяльність кафедри співвідноситься з науковою темою Факультету музичного мистецтва і хореографії:

«Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» (Реєстраційний номер: 0116U003993 Керівник: Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор). До складу групи розробників входять представники кафедри академічного та естрадного вокалу (кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри Мережко Ю.В., викладач кафедри, аспірант Савченко-Шлапак Ю.О.)

В рамках зазначеної наукової теми кафедри академічного та естрадного вокалу «Методичні основи компетентнісного підходу у вокально-професійній підготовці студентів»  досліджуються такі напрями: 

 • «Професійна підготовка майбутніх артистів-вокалістів у ЗВО на основі міждисциплінарної інтеграції» (к. пед. н., доц. Мережко Ю.В.);
 • «Сучасне хорове мистецтво: теоретичне осмислення і виконавські підходи» (к. мист., зав.каф. Заверуха О.Л.);
 • «Теоретичні та практичні засади диригентської підготовки майбутніх керівників вокальних ансамблів» (к. мист., доц. Кириленко Я.О.);
 • «Естетичне виховання як актуальний напрям підготовки сучасного фахівця» (к. пед. н., доц. Сбітнєва О.Ф.);
 • «Методичні основи компетентнісного підходу у вокально-професійній підготовці студентів»» (к. мист., доц. Чернета Т.О.);
 • «Університетська автономія як соціокультурна концепція» (к. філ. н., доц. Лєвіт Д. А.);
 • «Добір педагогічного вокального репертуару як засіб формування фахової компетентності майбутнього викладача вокалу» (Засл. діяч мист. Укр., доц. Петрикова О.П.);
 • «Історія вокально-хорового мистецтва в комплексному формуванні творчої особистості майбутнього керівника вокального ансамблю» (к. мист., доц. Сухомлінова Т.П.);
 • «Формування фахової компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі диригентсько-хорової підготовки»» (к. пед. н., ст. викл. Світайло С.В.);
 • «Діяльність Зої Гайдай у культурно-мистецькому просторі України 20- 60- х років XX ст.» (ст. викл. Кацалап О.В.);
 • «Методика формування вокально-сценічної компетентності майбутніх солістів-вокалістів у процесі фахової підготовки» (ст. викл. Гмиріна С.В.);
 • «Розвиток вокально-ансамблевого виконавства в культурно-мистецькому просторі України другої половини XIX-початку XX століття» (ст. викл. Ланіна Т.О.);
 • «Методичні основи вокальної підготовки майбутніх артистів-вокалістів та заняттях сольного співу» (ст.викл. Леонтієва С.Л.);
 • «Фахова підготовка майбутніх артистів-вокалістів у вищій школі» (ст.викл. Макарова Е.В.);
 • «Формування професійної вокально-виконавської компетентності майбутніх фахівців вокального мистецтва» (ст. викл. Яковенко В.Г.);
 • «Формування готовності майбутніх керівників вокальних ансамблів до творчої взаємодії з музичним колективом» (викл. Савченко Ю.О.);
 • Методика формування виконавської культури майбутніх артистів-вокалістів на заняттях сольного співу (викл. Марченко К.О.);
 • «Формування методичної компетентності майбутніх викладачів мистецької школи на заняттях сольного співу (викл. Процишина О.Ю.);
 • «Жанр псалма у творчості українсьих композиторів кінця ХХ – початку ХХІ століття: типологія, стильова специфіка» (викл. Гасанов Р.Г. огли).