Творча лабораторія «Театр танцю «Грін»

 

logo copy

ТВОРЧА ЛАБОРАТОРІЯ «ТЕАТР ТАНЦЮ ,,ГРІН´´»

 

Локація: бул. Ігоря Шамо 18/2, ауд. 220

Керівник центру: Андрощук Людмила Михайлівна, завідувачка кафедри хореографії, кандидатка педагогічних наук, доцентка

Курс підготовки – ОР Бакалавр І, ІІ, ІІІ, ІV; ОР Магістр І, ІІ.

Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.30 по 16.30

Мета діяльності: підготовка майбутнього хореографа, керівника хореографічного колективу, артиста ансамблю танцю, балетмейстера, який відповідає потребам сучасного ринку праці, здатного до творчої діяльності, вирішення комплексних проблем, орієнтації на високий результат.

Завдання: формування фахових компетенцій та професійного підходу до створення хореографічних композицій в процесі постановчої діяльності.

організаційна – здатність підготувати та представляти творчий продукт на мистецькому просторі; планувати, організовувати, координувати діяльність суб’єктів хореографічного процесу.

мистецтвознавча – здатність застосовувати знання з історії та теорії різних видів мистецтва у професійній діяльності.

художньо-сценічна – володіння технікою виконання та методикою постановки хореографічної композиції; здатність виявляти свій акторський талант у процесі репетиційної та сценічної діяльності.

Навчальні дисципліни, які вивчаються на базі центру: Мистецтво балетмейстера; Хореографічний ансамбль; Сценічний костюм та основи сценографії; Теорія та методика мистецтва балетмейстера; Технології проєктної діяльності у хореографії (Технології підготовки хореографічних проєктів); Перформативні практики в хореографії; Творча майстерня балетмейстера.

Навчальні практичні результати діяльності: хореографічні постановки, балетні, концертні вистави, хореографічні композиції на вокальні (інструментальні) номери, в опері (мюзиклі).

Обладнання: дзеркала настінні, акустична система, музичні інструменти: фортепіано та баян, хореографічні станки дворядні, танцювальна паркетна дошка, кондиціонери.

 

НАВЧАЛЬНА СТУДІЯ ПЛАСТИЧНО-ХОРЕОГРАФІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Локація: бул. Ігоря Шамо 18/2, Факультет музичного мистецтва і хореографії, ауд. 118

Керівник центру: Єліна Анна Сергіївна , викладач кафедри хореографії.

Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.30 по 16.30

Мета діяльності: розвиток фізичних можливостей тіла, сценічної пластики, акторської майстерності танцівника; формування педагогічної компетентності майбутніх керівників хореографічних колективів.

Навчальні дисципліни, які вивчаються на базі центру: Фізичне виховання (тренаж за професійним тренуванням); Методика роботи з хореографічним колективом; Акторська майстерність та режисура в хореографії; Хореографічно-педагогічний практикум; Методика організації хореографічного навчання у закладах вищої освіти.

Навчальні практичні результати діяльності: постановка акторських, пластичних, пантомімних етюдів, навчальних комбінацій, фрагментів занять з хореографії з урахуванням вікових особливостей танцівників.

Обладнання: дзеркала настінні, акустична система, хореографічні станки, музичні інструменти: фортепіано та баян, танцювальна паркетна дошка.

 

НАВЧАЛЬНА СТУДІЯ НАРОДНО-СЦЕНІЧНОГО ТА КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ

Локація: бул. Ігоря Шамо 18/2, Факультет музичного мистецтва і хореографії, ауд. 001

Керівник центру: Копієвський Олег Дмитрович, викладач кафедри хореографії.

Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.30 по 16.30

Мета діяльності: формування виконавської майстерності в галузі народно-сценічної та класичної хореографії.

Навчальні дисципліни, які вивчаються на базі центру: Теорія та методика народно-сценічного танцю; Теорія та методика класичного танцю; Практикум викладання народно-сценічного танцю;  Практикум викладання класичного танцю; Сучасна інтерпретація народного та класичного танцю; Український народно-сценічний танець; Віртуозна та трюкова техніка; Point техніки.

Навчальні практичні результати діяльності: Образне виконання народних танцювальних етюдів, класичних варіацій, клас-концертів, володіння методикою побудови танцювальних комбінацій та занять з класичного та народно-сценічного танцю.

Обладнання: дзеркала настінні, акустична система, хореографічні станки, танцювальна паркетна дошка.

 

НАВЧАЛЬНА СТУДІЯ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ

Локація: бул. Ігоря Шамо 18/2, Факультет музичного мистецтва і хореографії, ауд. 002

Керівник центру: Лук'яненко Катерина Аркадіївна, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри хореографії.

Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.30 по 16.30

Мета діяльності: формування виконавської майстерності в галузі сучасної хореографії, вивчення стилістичних особливостей джаз-танцю, джаз-модерну, контемперарі, танцювальної імпровізації, сучасних популярних форм танцю та сучасної інтерпретації фольклору.

Навчальні дисципліни, які вивчаються на базі центру: Теорія та методика сучасної хореографії; Популярні і масові форми танцю; Практикум викладання сучасних напрямків хореографії; Техніки сучасної хореографії; Танцювальна та контактна імпровізація; Основи стилізації народного танцю.

Навчальні практичні результати діяльності: опанування манерою та методикою виконання різних стилів та напрямків сучасної хореографії; володіння методикою побудови танцювальних комбінацій та занять з сучасного танцю.

Обладнання: дзеркала настінні, акустична система, хореографічні станки, танцювальний ліноліум.

 

НАВЧАЛЬНА СТУДІЯ СУЧАСНОГО БАЛЬНОГО ТАНЦЮ

Локація: бул. Ігоря Шамо 18/2, Факультет музичного мистецтва і хореографії, ауд. 207

Керівник центру: Бородій Ліна Валентинівна, викладач кафедри хореографії.

Графік роботи: понеділок - п’ятниця з 8.30 по 16.30

Мета діяльності: формування виконавської майстерності в галузі сучасної бальної хореографії, соціального та історико-побутового бального танцю.

Навчальні дисципліни, які вивчаються на базі центру: Сучасний бальний танець, Історико-побутовий та соціальний бальний танець.

Навчальні дисципліни, які вивчаються на базі центру:  Теорія та методика сучасного бального танцю, Історико-побутовий та соціальний  танець; Спортивний бальний танець; Постановка концертних номерів з сучасного та бального танців; Практикум викладання бального танцю.

Обладнання: дзеркала настінні, акустична система, фортепіано, хореографічні станки, танцювальна паркетна дошка.

 

horeogr-02
horeogr-03
horeogr-05