Наукова тема кафедри інструментально-виконавської майстерності

Наукова діяльність кафедри співвідноситься з науковою темою факультету музичного мистецтва і хореографії «Розвиток духовного потенціалу особистості в неперервній мистецькій освіті» (Реєстраційний номер: 0116U003993 Керівник: Олексюк Ольга Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор). До складу групи розробників входять представники кафедри інчтрументально-виконавської майстерності (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри Малахова М.О, кандидат культурології, доцент кафедри Романенко А.Р.)

 

Науковим пріоритетом кафедри інструментально-виконавської майстерності факультету музичного мистецтва і хореографії є

«Вивчення педагогічних і мистецтвознавчих засад виконавської майстерності музиканта-інструменталіста».

 

На кафедрі інструментально-виконавської майстерності виконуються індивідуальні наукові дослідження за наступними напрямами:

1. «Історія стилів у музичному мистецтві», «Історія клавесинного мистецтва» – професор кафедри Свириденко Н.С.

2. «Фортепіанне джазове виконавство серед традицій музичної творчості. Взаємодія з академічною музикою» – професор кафедри Полянський В.А.

3. «Камерна творчість українських композиторів другої пол. ХІХ - першої пол. ХХ ст.: стилістичний та виконавський аспекти» – доцент кафедри Беренбейн І.С.

4. «Формування творчої особистості виконавця в процесі індивідуальних занять в фортепіанному класі» – доцент Куришев Є.В.

5. «Теоретична та практична підготовка майбутніх вчителів музичного мистецтва у закладах вищої мистецької освіти» – доцент Ляшенко О.Д.

6. «Стилістичні тенденції акордеонно-баянної творчості» – доцент кафедри Сподаренко В.М.

7. «Особливості сучасних аранжувань та перекладень для баяна та акордеона» – доцент кафедри Стрельченко К.М.

8. «Сучасні музичні текстологія та інтерпретація» – доцент кафедри Гумінюк С.П.