Рада роботодавців кафедри музикознавства та музичної освіти

ФедоришинВасиль Ілліч Федоришин - декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського, Заслужений діяч мистецтв України. Український державний університет імені Михайла Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор

Сверлюк ЯСверлюк Ярослав Васильович - директор Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор кафедри духових та ударних інструментів

Карась ГГанна Василівна Карась – професор кафедри методики музичного виховання та диригування Прикарпатського національного університету мені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ),  доктор мистецтвознавства, професор

Сторінка 1 із 2