Про кафедру

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КАФЕДРУ

На кафедрі інструментально-виконавської майстерності здійснюється фахова підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»: першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за освітньо-професійними програмами 025.00.03 «Інструментальне виконавство (фортепіано)» та 025.00.04 «Інструментальне виконавство (оркестрові, струнні, народні, духові та ударні інструменти)»; другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою 025.00.01 «Музичне мистецтво».

Вектор освітньо-професійної діяльності кафедри спрямовано на підготовку компетентних конкурентоспроможних фахівців у галузі музичного мистецтва, здатних здійснювати на високому рівні концертно-виконавську і педагогічну діяльність та спрямованих на прикладну реалізацію місії служіння людині, громаді, суспільству.

Наша команда, професорсько-викладацький склад кафедри, забезпечує якісний освітній процес й підтримує атмосферу активного мистецького середовища, мотивуючи студентів до творчої самореалізації й накопичення практичного виконавського досвіду. З цією метою  організовуються культурно-мистецькі та творчі проєкти, концерти класів, магістерські концерти, інші іміджеві заходи Університету. Набуваючи досвіду публічної концертно-виконавської діяльності у ролі солістів або у складі творчих колективів, наші здобувачі отримують звання лауреатів  Всеукраїнських та Міжнародних музичних конкурсів, фестивалів.

Візитівкою кафедри інструментально-виконавської майстерності є її творчі колективи: камерний оркестр (художній керівник і головний диригент Володимир Ткачук, доцент кафедри), оркестр народних інструментів «Accordion Nobile» (художній керівник Віктор Сподаренко, доцент кафедри); оркестр гітаристів «Anima» (художній керівник Михайло Тущенко, ст. викладач кафедри); ансамбль бандуристів «Вишневий цвіт» (художній керівник Олена Рубан, викладач кафедри); ансамбль саксофоністів «S-club» (художній керівник Сергій Цимбал, ст. викладач кафедри); ансамбль скрипалів (художній керівник Марта Василевич, ст. викладач кафедри), ансамбль народних інструментів «Малахіт» (художній керівник Маргарита Малахова, завідувач кафедри).

Кафедра здійснює навчально-методичну та наукову діяльність. Численні дослідження, навчальні посібники, методично-репертуарні збірки, авторські збірки музичних творів, партитури творів для різних складів інструментальних колективів – результат дослідницької та творчої діяльності науково-педагогічних працівників кафедри. Цінність означених доробків у їх практичному спрямуванні, адже вони є складовою навчально-методичного забезпечення  дисциплін освітньо-професійних програм спеціальності 025 «Музичне мистецтво».

У рамках реалізації Стратегії розвитку Університету Грінченка, забезпечуючи організацію інноваційного практико-орієнтованого освітнього формату, кафедра взаємодіє з Навчальною лабораторією виконавської майстерності Факультету музичного мистецтва і хореографії (керівник Валентин Касьянов, ст. викладач кафедри) – мистецьким осередком, діяльність якого сприяє розвитку творчого потенціалу студентів, практичній апробації набутих фахових компетентностей, накопиченню концертного досвіду сольного та колективного музикування.

Бази практики, з якими співпрацює кафедра – оркестрові колективи, заклади культури і освіти, створюють специфічне професійне поле для формування кейсу фахово важливих інструментально-виконавських і педагогічних компетентностей майбутніх фахівців.

Команда кафедри інструментально-виконавської майстерності відкрита для професійної комунікації й творчої взаємодії у пошуку ефективних рішень щодо підготовки фахівців високого рівня у галузі музичного мистецтва.

 

КІВМ – якісна і доступна музична освіта!