IMG4656-kopiia-1
Контактна інформація

o.oleksiuk@kubg.edu.ua
02152, Київ, бул. І. Шамо, 18/2, ауд. 211 а

Олексюк Ольга Миколаївна

Завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти, доктор педагогічних наук,професор

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

  • Теорія музичної освіти
  • Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та музичної педагогіки
  • Музична педагогіка та музична психологія вищої школи
  • Розвиток наукової галузі: Актуальні проблеми музичної педагогіки
  • Актуальні проблеми досліджень з теорії та методики навчання музики
  • Технології експериментального музично-педагогічного дослідження
  • Методичні системи навчання музики
  • Теорія та методика музично-педагогічної освіти
  • Науковий семінар з теорії та методики навчання музики

Біографія

Профіль Google Scholar

Е-портфоліо

Вищу музичну освіту здобула у Львівській державній консерваторії імені М.В. Лисенка (1973 р.). Після закінчення консерваторії працювала в Київському державному інституті культури імені О.Корнійчука.

У 1989 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування морально-естетичного досвіду студентів вузів культури в художньо-творчих колективах», за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки.

У 1997 році захистила докторську дисертацію на тему: «Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки» за спеціальностями 13.00.01 – теорія та історія педагогіки; 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти.

З 2000 по 2007 роки завідувач кафедри теорії музики і музичного виховання Київського національного університету культури і мистецтв.

З 2000 по 2006 роки – член експертної Ради ВАК України.

З 2001 року – член Міжвідомчої Ради з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук в Україні: наукові спеціальності 13.00.02 (методика навчання), 13.00.09 (теорія навчання).

З 2011 експерт ДАК Міністерства освіти і науки України, а також член експертної ради ДАКу з питань культури, мистецтва і туризму при Акредитаційній комісії України. Член спеціалізованих Учених рад.

Автор понад 300 опублікованих наукових праць, серед них: монографії, навчальні посібники, підручники, наукові статті, тези, матеріали конференцій тощо.
Керівник наукової школа з проблем духовності особистості в системі неперервної мистецької освіти. Персональний склад наукової школи складає близько 60 науковців, серед яких підготовлено: 5 докторів, 41 кандидат педагогічних наук, мистецтвознавства та культурології, 12 аспірантів та 3 докторанти.

Список публікацій

Список пубікацій

Список пубікацій

 

Powered by SobiPro