Фестиваль науки - 2024: Х Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»

Фестиваль науки - 2024: Х Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття»16 травня 2024 року Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

    16 травня 2024 року у рамках Фестивалю науки – 2024 у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка відбулася ювілейна Х Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття».

    Конференцію вітальним словом відкрили: Наталія Віннікова, голова Вченої ради Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, проректор з наукової роботи, доктор філологічних наук, професор (Україна), та Вілма Біжейкене, проректор з питань комунікації Університету Вітовта Великого (Литовська Республіка).

     Модераторами конференції виступили провідні українські науковці: Ольга Олексюк, завідувач кафедри музикознавства та музичної освіти Факультету музичного мистецтва і хореографії Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор (Україна), та Сергій Шип, професор кафедри музичного мистецтва та хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», доктор мистецтвознавства, професор (Україна).

    Учасникам наукового заходу було презентовано відеоролик, в якому представлено сторінки десятирічної історії конференції. 

    Під час пленарного засідання конференції з доповідями виступили: Ганна Карась, професор кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор мистецтвознавства, професор, Україна (тема доповіді «Нові акценти в діяльності викладача закладу вищої освіти в умовах російсько-української війни»); Олена Реброва, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії Факультету музичної та хореографічної освіти Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського», доктор педагогічних наук, професор, Україна (тема доповіді «Мистецька педагогіка в координатах STEAM-технологій»); Володимир Черкасов, професор кафедри музичного мистецтва Комунального закладу вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради, завідувач відділу науково-методичної роботи та професійної підготовки працівників закладів сфери культури, доктор педагогічних наук, професор, Україна (тема доповіді «Професійна підготовка музикантів-виконавців в Австрії»); Олександр Опанасюк, професор кафедри музикознавства та музичної освіти Факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, доктор мистецтвознавства, доцент, Україна (тема доповіді «Онтологічні аспекти феноменології музики: езотеричний зріз»); Сергій Шип, професор кафедри музичного мистецтва та хореографії Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, доктор мистецтвознавства, професор, Україна (тема доповіді «Виконавська інтерпретація музичного та хореографічного твору з погляду семіотики»; Анна Дерев’янікова, доцент кафедри музики, мистецтва та фізичного виховання Педагогічного факультету Пряшівського університету, doc. PaedDr., PhD, Словацька Республіка (тема доповіді «Метаморфози музичної освіти в Словаччині»); Александра Халат, Факультет мистецтв та педагогічних наук Сілезького університету, доктор наук, Республіка Польща (тема доповіді «Музика та особистість Кароля Ратгауза як натхнення у музичній освіті»); Мирослав Гринишин, завідувач кафедри музично-сценічного мистецтва Факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, заслужений діяч мистецтв України, Україна (тема доповіді «Симультанність мислення педагога акторської майстерності»); Галина Локарєва, завідувач кафедри акторської майстерності, професор кафедри педагогіки та психології освітньої діяльності Факультету соціальної педагогіки та психології Запорізького національного університету, доктор педагогічних наук, професор, Україна (тема доповіді «Теорія множинного інтелекту в контексті сучасної професійної підготовки майбутнього актора»); Павло Босий, доцент Школи театральної майстерності Університету Торонто Метрополітен, Канада (тема доповіді «Дизайн музичного оформлення і сценічне оповідання: використання класичної і сучасної музики в інтерпретації сюжету про Гайнріха Фауста і Мефістофеля»).

     У дискусійній платформі «Аналітичний дискурс з актуальних питань мистецтвознавства та музичної освіти» взяли участь: Ольга Бенч, професор кафедри музично-сценічного мистецтва Факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат мистецтвознавства, професор, народна артистка України, заслужений діяч мистецтв України (Україна); Мирослава Вовк, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктор педагогічних наук, професор (Україна); Богдан Сюта, професор кафедри музикознавства та музичної освіти Факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, доктор мистецтвознавства, професор (Україна); Тетяна Благова, завідувач кафедри хореографії Факультету педагогічної і мистецької освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, доктор педагогічних наук, професор (Україна); Лілія Бобик (Проців), доцент кафедри музикознавства та методики музичного мистецтва Факультету мистецтв Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, кандидат педагогічних наук, доцент (Україна); Олег Драч, доцент кафедри музично-сценічного мистецтва Факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, заслужений артист України (Україна); Ірина Рябчун, доцент кафедри музично-сценічного мистецтва Факультету музичного мистецтва і хореографії Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, кандидат мистецтвознавства, доцент (Україна).

    Дякуємо учасникам конференції за активну участь в обговоренні проблемних питань розвитку сучасної мистецької освіти та художньої культури!

Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024
Фестиваль науки - 2024