Кафедра теорії та методики музичного мистецтва запрошує студентів, магістрантів та аспірантів до участі у VІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції

22 травня 2019 року відбудеться VІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ І ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ”, яку організовує Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Інституту мистецтв.

Місце проведення - Інститут мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка (к. 230), бул. Ігоря Шамо 18/2, м. Київ.

Тематичні напрями роботи конференції:

  1. 1.Мистецька освіта України в контексті інтеграції до європейського науково-освітнього простору.
    1. 2.Мистецтво у духовному розвитку особистості.
    2. 3.Образотворче мистецтво і дизайн у міждисциплінарному дискурсі.
    3. 4.Інноваційні технології та методики навчання у мистецькому освітньому просторі.

Форма участі: очна / заочна. Для участі в конференції необхідно до 1 травня 2019 року подати до оргкомітету конференції (з приміткою “Студентська конференція”).

Учасники, які безпосередньо візьмуть участь, можуть представити свої матеріали у формі доповіді з мультимедійною презентацією (галерея слайдів, відео-роликів, анімація тощо).

Вимоги до оформлення тез:

Обсяг публікації – до 3-х сторінок книжкового формату А4.

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 2003, 2007 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Порядок розміщення матеріалу: У правому верхньому куті вказати прізвище та ім’я (повністю) автора, спеціальність та назву Інституту; ПІБ (повністю) наукового керівника, його вчене звання, науковий ступінь і посаду (вказати кафедру та Інститут). Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки.

Текст не має містити посилань на джерела та список літератури!

Готовий до публікації матеріал надсилати на е-mаil: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Координатори конференції: Бондаренко Лариса Анатоліївна, Соболь Наталія Віталіївна,

Довідки за телефоном: (095) 274-16-27, (093) 971-15-61.