Фестиваль науки – 2022: X Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів "Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури"

фестиваль

26 травня 2022 року в Інституті мистецтв у рамках Фестивалю науки відбулася X Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція студентів, аспірантів «Актуальні проблеми мистецької освіти і художньої культури».     

Модераторами конференції виступили  викладачі Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка:  Анастасія Романенко,  доцент  кафедри інструментально-виконавської майстерності, кандидат культурології; Світлана Стрельцова, старший викладач  кафедри образотворчого мистецтва. 

Із вітальним словом виступила Лариса Бондаренко, заступник директора з наукової роботи, доцент кафедри музикознавства та музичної освіти, кандидат педагогічних наук,  доцент. 

Конференція відзначилася масштабністю і багатовекторністю. Її тематика охопила такі напрями роботи: «Мистецька освіта України в контексті інтеграції до європейського науково-освітнього простору», «Мистецтво у духовному розвитку особистості», «Музичне, образотворче, хореографічне мистецтво і дизайн у міждисциплінарному дискурсі» та «Інноваційні технології та методики навчання у мистецькому освітньому просторі», в роботі яких узяли участь 100 учасників. Серед них – студенти, магістранти та аспіранти спеціальностей 025 «Музичне мистецтво», 014.13 «Середня освіта. Музичне мистецтво», 024 «Хореографія», 014 «Середня освіта. Хореографія», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 022 «Дизайн», 011 «Освітні, педагогічні науки» Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, факультету мистецтв Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, факультету мистецтв Криворізького державного педагогічного університету, Навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дослідження юних науковців, присвячені різноманітним аспектам теорії, історії, практики, філософії, психології та педагогіки мистецтва, викликали активне зацікавлення аудиторії, а деякі виступи – жваві дискусії. 

Після підведення підсумків конференції заключне слово виголосила Ганна Кондратенко, т.в.о. директора, заступник директора з науково-педагогічної та творчої роботи, доцент кафедри музикознавства та музичної освіти Інституту мистецтв Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук

                 Організатори конференції висловлюють вдячність науковим керівникам за співпрацю та якісну підготовку учасників!